taal - tekst - context

Transcripties

Scherpe ogen en gedegen kennis van paleografie zijn nodig bij het omzetten van moeilijk leesbaar schrift naar een helder leesbaar stuk. Ik heb vooral ervaring in het transcriberen van zestiende en zeventiende-eeuwse stukken en kan uw lastige bronnen ontcijferen. Desgewenst hertaal en vertaal ik de getranscribeerde tekst naar hedendaags Nederlands of een andere taal.

Brief Johan van Oldebarnevelt (6 juni 1597)

Vertalingen

Ik verzorg vertalingen van diverse teksten tegen redelijke tarieven. Ik ben gespecialiseerd in het vertalen uit Scandinavische talen, vooral uit het Noors. Maar ook voor vertalingen van Engelse, Duitse of Friese teksten kunt u bij mij terecht.

Noorse brief uit schip Nordlys IV (twintigste eeuw)

Tekstredactie

U heeft veel kostbare tijd gestoken in het schrijven van een tekst, en dan kan het tóch nog beter. Laat dan een derde naar uw tekst te laten kijken. Ik zet voor u de puntjes op de i, door nauwkeurig uw spelling, grammatica, interpunctie of leesbaarheid door te nemen.

Uit: Håndbok i Norsk, p. 174 (Kunnskapsforlaget, Oslo 1996)

Historisch onderzoek

Behoefte aan historisch onderzoek, maar ontbreekt het u aan de juiste mensen hiervoor? Of u heeft simpelweg te weinig tijd? Ik kan u helpen.

Onderzoeksteam Vocabularium Frisicum Glossatum (17e eeuw)

Advies DIV & Archief

Heeft uw overheidsorganisatie vragen over beleid en uitvoering van uw documentaire informatievoorziening? Met jarenlange ervaring hierin bij een middelgrote gemeente kan ik u vast van dienst zijn.

Het zgn. 'records continuum model' van Frank Upward (1996)